Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

WMP

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig (Gwobr Gerddoriaeth)

Cafodd Gwobr Cerddoriaeth Gymreig ei chreu yn 2011 gan Huw Stephens, y DJ Radio 1, a John Rostron, hyrwyddwr gwyliau ac arbenigwr y diwydiant cerddoriaeth. Mae’r wobr, a lansiwyd i gyd-daro â gŵyl SŴN - un o wyliau cerddoriaeth annibynnol mwyaf y DU - yn dathlu’r gerddoriaeth orau a gyfansoddwyd yng Nghymru neu gan Gymry ym mhob rhan o’r byd. Yn dilyn llawer o drafod gan banel o arbenigwyr y diwydiant, dyfarnwyd gwobr 2013-14 i Gwenno Saunders am ei record gyntaf Gymraeg, "Y Dydd Olaf", yn null pop-grawt a chafodd glod uchel amdani ar ddiwedd 2014 cyn llofnodi i'r label hybarch Heavenly. Enillydd Gwobr Cerddoriaeth Gymreig 2012-13 oedd Georgia Ruth ar gyfer ei halbym gyntaf drawiadol Week of Pines, yn 2011-2012 Future of the Left oedd yr enillwyr gyda’u halbym 'The Plot Against Common Sense' ac yn 2010-2011 cipiwyd y Wobr gan Gruff Rhys am ei albym ‘Hotel Shampoo’. Mae Gwobr Cerddoriaeth Gymreig sydd wedi ymrwymo i gefnogi amrywiaeth a chynhyrchu o safon, yn hyrwyddo’r gerddoriaeth newydd orau sy’n dod o Gymru.


Cyswllt:
E: info@welshmusicprize.com
G: www.welshmusicprize.com

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni