Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig


WMF_Master_logo_Black

Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (Asiantaeth Datblygu Cerddoriaeth)

Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) yw asiantaeth ddatblygu’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. Rydym yn cynorthwyo, hyrwyddo ac yn dadlau dros sector cerddoriaeth cynaliadwy yma yng Nghymru, gan weithio gydag unrhyw gerddor neu fenter gerddorol, waeth beth yw’r genre neu’r iaith, sydd wedi, neu sydd wrthi yn datblygu canolbwynt economaidd a chynaliadwy i’w weithgareddau.

Mae SCG sy’n derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r strategaeth ar gyfer y diwydiannau creadigol, yn cynorthwyo pob math o weithgareddau cerddorol, o gerddorion a chyfansoddwyr y cyfryngau i ganolfannau a gwyliau; o stiwdios ac ystafelloedd ymarfer i labelau a rheolwyr. Yn ein tro, rydym yn cynrychioli diddordebau’r rhwydwaith hon o wneuthurwyr polisïau a sefydliadau partner yng Nghymru a’r DU.

Mae SCG yn cynnig gwybodaeth, cyngor a llais. Seminarau, e-fwletinau rheolaidd, sesiynau mentora, prosiectau ymchwil, cynigion y diwydiant, datblygiad proffesiynol, hyrwyddo, cyfleoedd rhwydweithio a theithiau masnach rhyngwladol – dyma rai yn unig o’r ffyrdd yr ydym yn cynnig cymorth.

Cyswllt:

john_rostron_photobycharlotte_oshea_hi_res (Medium)

John Rostron, Prif Weithredwr
FF: +44 (0) 2920494110
S: +44 (0) 7447 150070
E: john@welshmusicfoundation.com
G: www.welshmusicfoundation.com

becci web photo

Becci Scotcher, Rheolwr Prosiect
FF: +44 (0) 2920494110
S: +44 (0) 7940059690
E: becci@welshmusicfoundation.com
G: www.welshmusicfoundation.com

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni