Diwydiant

Yn ogystal â thalent gerddorol eithriadol, mae Cymru yn gartref i lawer o fusnesau a gwasanaethau sy'n cefnogi, yn datblygu ac yn hyrwyddo cerddorion yng Nghymru.

Mae gennym seilwaith diwydiant yng Nghymru yr ydym am ei hannog a'i ddatblygu sy'n cynnwys ystafelloedd ymarfer a lleoliadau cerddoriaeth fyw, rheolwyr a chyhoeddusrwydd, labeli recordiau a chyhoeddwyr, gwasanaethau taith a gwneuthurwyr offerynnau cerdd a manwerthwyr, hyrwyddwyr a gwyliau, stiwdios recordio a meistroli ac yn y blaen.Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Diwydiant

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni